Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji. Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania […]

Oznam

Obecný úrad v Tarnove Vám oznamuje, že od 24. apríla 2020 bude pri Obecnom úrade umiestnený kontajner na nadrozmerný odpad. Žiadame občanov, ktorí majú nadrozmerný odpad, aby využili túto možnosť. Do kontajnera sa nesmie dávať azbestovocementová krytina, nebezpečný odpad a odpad, ktorý je vyvážaný z obce ako separovaný zber v menších rozmeroch

© 2020 | Obec Tarnov | Všetky práva vyhradené
Web by: MG