Liga proti rakovine – DEŇ NARCISOV 2021

dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc, súvisiacu s komunikáciou našej jedinej verejno-prospešnej zbierky – Deň narcisov. Veľmi potrebujeme, aby sa informácie o jeho konaní dostali do povedomia čo najväčšieho počtu ľudí.

Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný – 25. ročník – Dňa narcisov musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska. Vzhľadom na fakt, že rakovina je choroba, ktorá  je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku, nemôže mať prestávku ani naša činnosť, ani podpora onkologických pacientov a ani samotná zbierka Deň narcisov, ktorá je najväčším zdrojom nášho príjmu.

Boli by sme Vám preto veľmi vďační, ak by ste prostredníctvom Vašich komunikačných kanálov pomohli informovať širokú verejnosť. Či už prostredníctvom webových stránok, sociálnych sietí, miestnych novín, prípadne miestneho rozhlasu. Možnosti prezentácie ponecháme na Vašom zvážení. Veríme, že Deň narcisov je v 25-tom roku jeho organizovania dobre známy, ľudia ho radi podporia, keďže na Slovensku takmer nenájdeme rodinu, ktorá by nemala skúsenosť s onkologickým ochorením.  Veríme, že mnohí mali možnosť využiť i naše služby a pomoc v prípade, ak sa ich rakovina dotkla.

Tohtoročná zbierka bude opäť netradičná – ľudia nenájdu v uliciach dobrovoľníkov a pokladničky. Podpora Dňa narcisov bude napriek tomu možná. V niektorých mestách a obciach Slovenska nájdu ľudia vo svojich schránkach obálku s kvetom narcisu a letákom s informáciami, ako môžu podporiť. Od 7.6. do 20.6. je možné  zaslať SMS na skrátené číslo 848 (SMS v hodnote 3 eurá). Od 10. do 12. júna 2021 je možné finančne podporiť zbierku Deň narcisov v každom obchode Tesco priamo do pokladničky alebo formou kupónu pri pokladni. Sieť obchodov Tesco bude jediným verejným miestom, kde bude možné stretnúť dobrovoľníkov z radov zamestnancov Tesco ponúkajúcich narcisy a prispieť uvedenou formou (pokladnička, kupón).

Ďalšie možnosti podpory Dňa narcisov sú uvedené v priloženej tlačovej správe. Viac informácii nájdete aj na www.dennarcisov.sk

Hlavná komunikačná kampaň zbierky Deň narcisov prebieha v termíne 7. – 20. júna 2021, preto aj Vás prosíme o podporu komunikácie v tomto období.

Kompletné materiály sú k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:  https://oc.fortress.sk/s/zZpBjRX2Fd4SWZb Nájdete tam:

– hlavný vizuál – plagáty v tlačovej kvalite

–  tlačovú správu spolu s fotografiami

–  rozhlasový spot (ak by ste mali možnosť jeho vysielania v miestnom rozhlase)

–  základné vizuály


Kompletné podporné materiály k online komunikácii (základné online bannery, vizuál príspevkov na sociálne siete, virtuálny narcis) sú k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:

https://www.dennarcisov.sk/storage/app/media/downloads/online-a-social.zip Pri online banneroch Vás prosíme o prelink na náš web https://www.dennarcisov.sk/

Prvýkrát využívame takúto formu Vášho oslovenia vzhľadom k situácii, na ktorú nikto z nás nebol pripravený. Už minulý rok sme dúfali, že sa toho roku stretneme v uliciach. Nie je to možné a tak nám zostáva dúfať, že tak, ako vo svojom živote každý občas potrebuje pomoc, dokážeme ju aj poskytovať. Úprimne Vám ďakujeme, ak nám akúkoľvek formu pomoci budete môcť poskytnúť – či už z pozície zástupcov miest a obcí, prípadne i z pozície osobnej, keďže mnoho z Vás má vlastné komunikačné kanály, ste rešpektovaní a sledovaní veľkým množstvom ľudí. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností sme Vám k dispozícii.

So želaním pevného zdravia, s vďakou a úctou,

tím Ligy proti rakovine

Liga proti rakovine SR

Brestová 6

821 02  Bratislava