„Nové knihy do novej knižnice“ – informácia o realizácii projektu