Obecná knižnica – Tarnov

Adresa: Tarnov 6, 086 01

Kontakt: kniznica@tarnov.sk

Vypožičná doba: piatok 18:00 – 19:00 hod