OZNAM UPSVaR

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v termíne od 28.10.2020 do odvolania ruší úradné hodiny na úradoch práce.

Žiadame Vás preto o pomoc pri spolupráci a vyhlásili na Vašich obciach, aby klienti ÚPSVaR dôkladne zvážili osobnú návštevu úradov a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

Celoplošné testovanie:   31.10.2020 – 01.11.2020

Mnohí z Vás využijú na celoplošné testovanie administratívnych pracovníkov na základe dohody o vykonaní práce.

Pozor na zamestnávanie na dohody občanov, ktorí sú evidovaní na úrade práce.  Podľa zákona o službách zamestnanosti sú s tým spojené určité povinnosti.

Napríklad, uchádzač o zamestnanie môže na dohodu zarobiť v hrubom najviac sumu 214,83 eura za mesiac, ak zarobí viac bude vyradený z evidencie.

Ďalej – uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu práce kópiu dohody najneskôr deň pred začiatkom dohody  – v tomto prípade piatok 30.10.2020.

Chcel by som Vás poprosiť v prípade ak budete uzatvárať dohody s občanmi, ktorí sú evidovaní na úrade práce, aby ste ich informovali o tejto skutočnosti a o následnú súčinnosť doručenia dohody na úrad (najlepšie e-mailom).

V prílohe mailu posielam aj potvrdenie o príjme za jednotlivý mesiac ( v tomto prípade sa bude príjem posudzovať zvlášť za sobotu ( mesiac október) a zvlášť za nedeľu ( mesiac november)) , ktoré je tiež potrebné doručiť na úrad.  

Posielame odkaz na stránku úradu, kde si v časti Oddelenie služieb pre občana nájdete jednotlivé kontakty na sprostredkovateľov podľa jednotlivých obcí.

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530771

O opätovnom zavedení úradných hodín Vás budeme informovať.