Oznam

Obecný úrad v Tarnove

Vám oznamuje,

že od 24. apríla 2020

bude pri Obecnom úrade umiestnený

kontajner na nadrozmerný odpad.

Žiadame občanov, ktorí majú nadrozmerný odpad, aby využili túto možnosť.

Do kontajnera sa nesmie dávať azbestovocementová krytina, nebezpečný odpad a odpad, ktorý je vyvážaný z obce ako separovaný zber v menších rozmeroch

                Obecné zastupiteľstvo