Obec Tarnov - Aktuality

Oznam

Obecný úrad v Tarnove Vám oznamuje, že od 24. apríla 2020 bude pri Obecnom úrade umiestnený kontajner na nadrozmerný odpad. Žiadame občanov, ktorí majú nadrozmerný odpad, aby využili túto možnosť. Do kontajnera sa nesmie dávať azbestovocementová krytina, nebezpečný odpad a odpad, ktorý je vyvážaný z obce ako separovaný zber v menších rozmeroch