Starostka :   Anna Kuľková                          Tarnov 93

Zoznam poslancov, ktorí boli zvolení podľa počtu získaných platných hlasov vo  voľbách do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2018 -2022

  1. Jozef Zubrik                                      Tarnov 90
  2. Jozef Host                                         Tarnov 50                          
  3. Ján Doicear                                       Tarnov  38          
  4. Viera Renčková                                  Tarnov 3
  5. Lenka Galiková                                   Tarnov 65

 

Kontrolórka : Milada Guľová