Dnes je:

Meniny má:

Máme online 258 hostí

Najnovšie vo fóre

03.12.2019 14:16
Mili susedia, blizki i vzdialeni, i ti najdalej vzdialeni, ...

Vyhľadávanie

Podporené projekty-verejná informácia

Žiadosť o príspevok pre projekt "Telocvičňa pod holým nebom" v grantovom programe ČSOB Zamestnanecký grantový program 2019/2020 nám nadácia ČSOB SCHVÁLILA vo výške 3 000,00 €.

 pdfPSK 2019 - propagácia-"Interiérové vybavenie sály Kultúrneho domu v Tarnove"

Na základe Uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa  26.09.2019  k schváleniu dotácií z Výzvy RVPK na rok 2019, boli Vaše žiadosti o poskytnutie dotácií na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019 –

SCHVÁLENÉ ( viď príloha ). (+ RVPK – schválené dotácie Tarnov pod č. 812) pdfRVPK 2019 - schválené dotáciexlsxpriloha - tabulka rozpoctu ku zmluvedocxformulár - identifikačné údaje

 pdfPoskytnutie dotácie PSK

 pdfrozhodnutie o dotácii v rámci Programu obnovy dediny 201926042019

 pdfFPU 2019 Tarnov - web - info o podporení projektu

 pdfRozhodnutie o schválení dotácie PRV - podopatrenie 7.4.

pdfPôdohospodársa PA 

pdfProjekt - Rekonštrukcia chodníkov pre peších v obci Tarnov 

pdfPublicita projektu_Prevencia kriminality_ schválená dotácia_2.etapa

 pdfPrevencia kriminality 2018 - obec Tarnov 

pdfPrevencia kriminality schválená dotácia 1. etapa

 pdfPrevencia kriminality_2017 obec Tarnov

 pdfProjekt - Kultúrny dom Tarnov