Dnes je:

Meniny má:

Máme online 276 hostí

Najnovšie vo fóre

03.12.2019 14:16
Mili susedia, blizki i vzdialeni, i ti najdalej vzdialeni, ...

Vyhľadávanie

Zmluvy

pdfZmluva o dielo 2019/OPKZP/01 - Zníženie energetickej náročnosti, stavebná úprava, Kultúrny dom Tarnov

pdfKúpna zmluva Geletka10012020

pdfZmluva o audite

 pdfDarovacia_ACS_Biomasa

pdfDodatok_Telekom_hlas

 pdfDodatok_ Telekom_magio_Internet 

pdfZmluva-Enviromentálny fond - Výmena krytiny školapdfDodatok č.1

pdfKZ - dokúpenie pozemku k OcÚ26112019

pdfZmluva o municipálnom úverepdf„Zmluva o Minicipálnom úvere č.37/018/18 Dodatok č.1 –chodníky“

pdfZmluva ŠRSR_prevencia kriminality

pdfZmluva - Zateplenie stropu a výmena krytiny ZŠ Tarnov

pdfzmluva o dielo "Oddychová zóna s detským ihriskom"

pdfZmluva o grantovom účte

 pdfZmluva - Program obnovy dediny

 pdfFura-Dodatok2/2019

 pdfNájomná zmluva eco ways

 pdfDodatok k zmluve-dodávka zemného plynu

pdfzáložná zmluva MDaV SR

pdfMandátna _zmluva_na_zabezpečenie_poradenstva_ a_realizáciu VO - Zateplenie stropu a výmena krytiny ZŠ Tarnov 

pdfkúpna zmluva Rožeková, Zuščíková

pdfzmluva PSK

pdfzmluva komunálna poisťovňa

pdfZmluva Nadácia Volkswagen Slovakia

pdfZmluva_Prima banka_Zmluva o kontokorentnom úvere č._3700519

pdfDodatok k zmluve VVS_10_000021129PO2009-

pdfzmluva o združenej dodávke elektriny 

pdfRekonštrukcia a modernizácia škôlky a knižnice vrátane príslušnej infraštruktúry - Obec Tarnov

pdfzmluva matica slovenska 2

 pdfzmluva matica slovenska 1

pdfVSD_BYT1 pdfVSD_BYT2 pdfVSD_BYT3 pdfVSD_BYT4 pdfVSD_BYT5pdfVSD_BYT6 pdfVSD_BYT7pdfVSD_BYT8 pdfVSD_BYT9  pdfVSD_BYT10 pdfVSD_BYT11 pdfVSD_BYT12 pdfVSD_BYT13pdfVSD_BYT14pdfVSD_BYT15 pdfVSD_BYT16

 pdfnajomma-zmluva-Babčáková pdfzoznam osôb- Babčáková pdfPreberací protokol- Babčáková

pdfnajomma-zmluva-Balaščáková pdfzoznam osôb- Balaščáková pdfPreberací protokol- Balaščáková

pdfnajomma-zmluva-Borovský pdfzoznam osôb- Borovský pdfPreberací protokol- Borovský

pdfnajomma-zmluva-Gaľan pdfzoznam osôb- Gaľan pdfPreberací protokol- Gaľan

pdfnajomma-zmluva-Harňak pdfzoznam osôb- Harňak pdfPreberací protokol- Harňak

pdfnajomma-zmluva-Knapová pdfzoznam osôb- Knapová pdfPreberací protokol- Knapová

pdfnajomma-zmluva-Krajňaková pdfzoznam osôb- Krajňáková pdfPreberací protokol- Krajňáková

pdfnajomma-zmluva-Kyseľová pdfzoznam osôb- Kyseľová pdfPreberací protokol- Kyseľová

pdfnajomma-zmluva-Paľuv pdfzoznam osôb- Paľuv pdfPreberací protokol- Paľuv

pdfnajomma-zmluva-Pelák pdfzoznam osôb- Pelák pdfPreberací protokol- Pelák

pdfnajomma-zmluva-Renčková pdfzoznam osôb- Renšková pdfPreberací protokol- Renčková

pdfnajomma-zmluva-Richveisová pdfzoznam osôb- Richveisová pdfPreberací protokol- Richveisová

pdfnajomma-zmluva-Stašková pdfzoznam osôb- Stašková pdfPreberací protokol- Stašková

pdfnajomma-zmluva-Vencurik pdfzoznam osôb- Vencurik pdfPreberací protokol- Vencurik

pdfnajomma-zmluva-Červenická pdfZoznam osôb- Červenická pdfPreberací protokol- Červenická

 pdfzmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-452-00882

 pdfPrima_banka_zmluva o bežnom účte01pdfPrima_banka_zmluva o bežnom účte02

 pdfDHZ_zmluva o dotácii

 pdfTERA green_Sála Kultúrneho domu Tarnov

 pdfMandátna Zmluva_Dasting

 pdf01_zmluva_Tarnov_L5_studnica

pdfMediatel - Zmluva o zverejnení inzercie

pdfzmluva o nájem plynárenského zariadenia , pdfzmnluva o údržbe a opravách plynárenskéh ozariadenia

 pdfDarovacia zmluva Trojanovič

 pdfŠFRZ_záložná zmluva

 pdfzmluva o spravovaní pohrebných miest

 pdfDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve NBD súp.č.140pdfDodatok č. 1 ku kúpnej zmluve NBD súp.č.141

 pdfzmluva o dielo Požiarna zbrojnica v obci Tarnov25022019

pdfzmluva prevod vlastníctva NBD č.parc.871-66

 pdfzmluva prevod vlastníctva NBD č.parc.871-65

 pdfDodatok Telekom

pdfnova-KZ_okolo-bytovky

 pdfzmluva externé riadenie projektu KSB 10012019

mluvy - rok 2018 

pdfZmluva o audite

 pdfKúpna zmluva Jám Kuľka

 pdfzámenná zmluva 13122018-Trojanovič

pdfPrimabanka_Zmluva o municipálnom úvere

 pdfVijofel

 pdfKZ_Zubrik_obec

pdfPrevencia kriminality

 pdf546_Tarnov_rozpočet požiarna zbroj  pdf546_Tarnov_zmluva Požiarna zbrojnica

 pdfRekonštrukcia škôlky

 pdfPôdohospodárska platobná agentúra

 pdfZmluva_Urbis

 pdfSagansport

 pdfProgram obnovy dediny

pdfKúpno_predajná zmluva

 pdfKúpna zmluva - KPH

 pdfEurovia

 pdfzmluva_Fond na podporu umenia

pdfSPP

 pdfPSK

 pdfEkotec

 pdfKZ_Hudák_obec

 pdfsúprava povodňovej záchrannej služby

 pdfZmluva_Inštalcomp

 pdfKúpnopredajná zmluva

 pdfmandátna zmluva

 pdfzmluva o dielo HOBBY19062018_0001

 pdfZmluva-fond na podporu umenia

 pdfZmluva o kontokorentnom účte

 pdfZmluva o grantovom účte

 pdfOdpady-dodatok

 pdfMandátna zmluva

 pdfNadácia VW Slovakia

 pdfHaZZ2018

 pdfZmluva_DHZ

 pdfNadácia VW

 pdfZmluva o poskytnutí konzul. a porad. služieb

 pdfMandátna zmluva VO KSB

pdfZmluva - finančný príspevok na chodníky

 pdfškola pod papierňou

 pdfškola Wolkerova

 pdfškola B. Krpelca

pdfZmluva-Prevencia kriminality

pdfzmluva_Kuľka

  Zmluvy rok 2017:   

pdfZmluva o audite20122017

 pdfprima banka

pdfZmluva o dielo-Migi 

 pdfmandatna zmluva_Tender

pdfmandatna zmluva_MŠ

 pdfNávrh zmluvy o dielo_MIGI.s.r.o.

 pdfZmluva_Dominik Hossa

 pdfZMLUVA_BS_PK_Tarnov_201705

 pdfzmluva_MŠ

 pdfZMLUVA_BS_PK_Tarnov_2017012

 pdfzmluva_o grantovom účte2

pdfzmluva_o grantovom účte

  pdfZmluva_SVP

 pdfZmluva_RIMI-Security

pdfzmluva_Školská jedáleň

 pdfZmluva_Knižnica 

 pdfZmluva_fon na podporu umenia

 pdfzmluva o dotácii

 pdfZmluva o úvere_ŠFRB

 

 pdfZmluva_SPP

pdfZmluva_chodníky

pdfZmluva_DHZ

 pdfdodatok 1 k Zmluve 01/2017

 pdfdodatok_1 k Zmluve 02/2017

 pdflazurová

 pdfzmluva na zverejnenie - prima banka

 pdfKZ_Leščinská

pdfKupna zmluva Burianová

pdfKZ_Dufalová A

pdfKZ_Paľuvová Silvia  pdfKZ_Delej Jozef pdfKZ_Homa Imrich pdfKZ_Bereznaninova

 Zmluvy rok 2016:

 

pdfZmluva o poskytnutí grantu

pdfTarnov - rozšírenie vodovodu

pdfzmluva_Mediatelpdfpriloha_k_zmluvepdfVOP_280217_

pdfKZ_Hudák Stanislav

pdfKZ_Petarčík Daniel

pdfKZ_Trojanovič

pdfKZ_Gaľan Fero

pdfKZ_Harňak Jozef

pdfKZ_Knap Andrej

pdfKZ_Knap Jozef

pdfZmluva o dielo_chodníky

pdfZmluva o budúcej zmluve č.2-2017(Obec-Domega)

pdfZmluva o budúcej zmluve č.1_2017(Obec-Domega)

pdfNájomná zmluva pozemok(Obec-Domega)

pdfKZ_Trojanovič1

pdfKZ_Delej Stano upravená

pdfZmluva o audite_2016

pdfZmluva_FrantišekDelej

pdfKZ_Zamborský_Berezňaninová

pdfKZ_Harčarik pdfKZ_PaľuvováSilvia

pdfKupná zmluva26102016

pdfZmluva_398_2016_OK

pdfZmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb

pdfMandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva

pdfDodatok1-2015_Vemex energo, s.r.o.

 

pdfZmluva o výkone správy majetku obce

pdfKúpna zmluva-Kuľková

pdfKúpna Zmluva IBV

pdfZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

pdfZmluva o grantovom účte

pdfZmluva DHZ

pdfZmluva o KTK úvere 37-011-12

pdfZmluva o úvere 37-40-07

pdfZmluva Tarnov Mesto-Bardejov o spolufinancovaní nákladov namimoškolskú činnosť

pdfZmluva NATUR-PACK a.s.

pdfNájomná zmluva_Obec_Domega

pdfDodatok č.1 -Nájomná zmluva_Obec_Domega

pdfZmluva o budúcej kúpnej zmluve č.1 - Obec -Domega

pdfZmluva o budúcej kúpnej zmluve č.2 - Obec -Domega

  

Zmluvy rok 2015:

pdfKúpna zmluva (súkromní vlastníci-obec) IBV - Lúky

pdfZmluva o poskytnutí poradenstva - fondy EÚ 7.2.1 pdfMandátna zmluva na verejné obstarávanie 7.2.1

pdfZmluva o poskytnutí poradenstva - fondy EÚ 7.4.1 pdfMandátna zmluva na verejné obstarávanie 7.4.1

 pdfZmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služiebpdfMandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva

pdfZmluva o audite

pdfPrima banka-opätovné čerpanie

pdfKúpna zmluva Východoslovenská distribučná

  

Zmluvy rok 2014:

pdfZmluva o poskytnutí dotácie- Kultúra- aktualizácia knižničného fondu

 pdfPoisťovňa - Poistenie zodpovednosti-starosta

pdfZmluva o poskytnutí dotácie- Kultúra

pdfIBV zmluva cesta dokúpenie na zverejnenie  

pdfZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú činnosť

pdfZmluva o prenájme tenisového kurtu

pdfZmluva na dodávku ovocia a zeleniny

pdfZmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ

pdfZmluva o postupení pohľadávky-BIOVEX

pdfKúpna zmluva - IBV - Tarnov luky

pdfOpätovné čerpanie Dexia super linky

 

Zmluvy rok 2013:

pdfOpätovne čerpanie Dexia Super linky

pdfZmluva o odstúoení finančného príspevku_Matica slovenska

pdfZmluva o prenájme reklamnej plochy_Blachotrapez

pdfZmluva o spolupráci_Komunálna poisťovňa

pdfKúpna zmluva_Slovenský vodohospodársky podnik

pdfZmluva o poskytovaní auditorskych služieb

 

Zmluvy rok 2012:

 

pdfLuma-SK spol. sr.o. - Odstránenie havarijného stavu ZŠ

pdfDodatok Luma-SK spol. s r.o.