Testovanie Covid-19 7.11.2020 -v obci Tarnov

O Z N A M

V našej obci Tarnov sa plošné testovanie na COVID-19 uskutoční v sobotu 7.11.2020.

K testovaniu je potrebné predložiť občiansky preukaz a zdravotnú kartičku pre deti do 15 rokov. Testovanie bude prebiehať v priestoroch kultúrneho domu v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.,

od 12.00- 12.45 hod. prestávka na obed,  od 17.00 -17,30 prestávka na občerstvenie, posledný odber 19,30 hod.

Priebeh testovania v našej obci zabezpečujeme s dodržaním všetkých bezpečnostných opatrení, aby sme v čo najväčšej miere minimalizovali riziko nákazy.