Upozornenie na krízovú situáciu

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu Vás žiadame, aby ste zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali e-mail, telefonický kontakt a poštové služby.

Žiadosti o úhradu platby, resp. iné doklady predkladané k projektom zasielajte poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy – www.slovensko.sk [1] , ktorý umožňuje podanie dokumentov zaručeným elektronickým podpisom (sú akceptované ako písomne podané doklady).

Ak sa rozhodnete doručiť písomné doklady osobne, budú tieto doklady preberané v priestoroch recepcie (1. poschodie).

Za porozumenie ďakujeme

S pozdravom

Ing. Radka Kloknerová
Odd. AOTP a ESF
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov