Uznesenie SR radí účasť na testovaní medzi výnimky zo zákazu vychádzania