Uznesenie vlády číslo 587 – vyhlásenie núdzového stavu