Výzva na predkladanie ponúk – Budovanie vodozádržných opatrení v obci Tarnov