Zabezpečenie verejnej osobnej dopravy v rámci návštevy sv. Otca v Prešove dňa 14.9.2021

Informácie ohľadom zabezpečenia verejnej osobnej dopravy v rámci návštevy sv. Otca v Prešove dňa 14.9.2021

Vstup na podujatie

Kontrolné brány v Prešove pre vstup na podujatie sa otvárajú 14. septembra 2021 o 00:00 hod

Doprava

V utorok 14. septembra 2021 rátajte s obmedzenou dopravou. Informácie o doprave v Prešove a parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Lumen na frekvencii 92,9 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní parkovísk.

Pravidelná a posilnená doprava (autobusy/vlaky)

Pre pútnikov bude posilnená autobusová a vlaková doprava. Pešia trasa pre pútnikov prichádzajúcich z hlavnej železničnej stanice (Prešov) a autobusovej stanice je vedená po chodníkoch pre peších na ul. Masarykova a Škultétyho. Dostupnosť 15 min. peši. Z malej železničnej stanice (Prešov-mesto) je pešia trasa vedená́ po Požiarnickej ul. a Ul. 17. novembra. Dostupnosť 15 min. peši.

Zájazdové autobusy s pútnikmi

Na Hlavnú ul. bude 14.09.2021 umožnený vjazd aj autobusom SAD a zájazdovým autobusom s pútnikmi. Pre autobusy je v centre Prešova zabezpečených deväť parkovísk s pešou dostupnosťou 12 – 18 min. Sú na miestenky, parkovanie si treba rezervovať do 10.09.2021 na tel.: 051 310 0212, e-mail: maros.kajnak@presov.sk.

Ďalšie parkovanie prázdnych autobusov bez miesteniek bude pripravené na diaľnici D1 – úsek Prešov Juh (od Košíc). Pútnici z týchto autobusov zo všetkých smerov predtým vystúpia na Masarykovej ul. Pešia dostupnosť je 12 min. Po skončení slávnosť a podľa pokynov organizátorov o približne 13:30 hod. budú tieto autobusy pristavené na Pražskej ul., čo je 3 min. peši od miesta slávenia.

Osobná doprava

Záchytné parkoviská so zabezpečenou BEZPLATNOU KYVADLOVOU DOPRAVOU budú pripravené na diaľnici D1 – úsek Prešov-Juh (od Košíc) s označením P-DIAĽNICA KE, na diaľnici D1 – úsek Prešov-Západ (od Popradu) s označením P-DIAĽNICA PP, vo Veľkom Šariši (P14-AUTO, P15-AUTO) a v Malom Šariši (P11-AUTO). Z týchto bude premávať kyvadlová doprava na zastávku Prešovská́ univerzita na Ul. 17. novembra od 00:00 do 07:30 hod. Dostupnosť 5 min. peši. Vstup cez brány do areálu slávenia bude možný iba do 08:00 hod.

Po skončení slávnosti bude KYVADLOVÁ DOPRAVA zo zastávky Prešovská univerzita premávať spať na parkoviská. Na diaľnicu D1 – úsek Prešov-Juh (od Košíc) s označením autobusov P-DIAĽNICA KE, na diaľnicu D1 – úsek Prešov-Západ (od Popradu) s označením autobusov P-DIAĽNICA PP a do Malého a Veľkého Šariša s označením autobusov P-SARIS od približne 13:30 hod. podľa potreby a pokynov organizátorov.

V Prešove budú z každého smeru zabezpečené ďalšie záchytné parkoviská pre osobné autá. Zo všetkých parkovísk v meste bude premávať BEZPLATNÁ HROMADNÁ DOPRAVA. Konkrétne linky a odchody autobusov budú zverejnené na stránke navstevapapeza.sk/sk/presov. Výstupná zastávka je Čierny most.

Všetky parkoviská sú BEZPLATNÉ (okrem podzemného parkoviska OC Novum Prešov).