Zmena termínu vývozu plastov!

Liga proti rakovine – DEŇ NARCISOV 2021

dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o pomoc, súvisiacu s komunikáciou našej jedinej verejno-prospešnej zbierky – Deň narcisov. Veľmi potrebujeme, aby sa informácie o jeho konaní dostali do povedomia čo najväčšieho počtu ľudí. Žiaľ, aj rok 2021 pokračuje v znamení koronavírusu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa jubilejný – 25. ročník […]

Výzva k údržbe a koseniu pozemkov

Obec Tarnov upozorňuje vlastníkov pozemkov, aby zrealizovali údržbu – kosenie svojich pozemkov, ktoré sa nachádzajú hlavne v intraviláne obce. Vlastník pozemku je povinný starať sa o svoj pozemok predovšetkým tak, že vykosí trávu na celom pozemku, aby sa predišlo šíreniu burín a invazívnych druhov rastlín do okolia a aby sa predišlo vytváraniu podmienok pre hlodavce […]

NSRV SR – 11. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny zapojiť sa do 11. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021″. Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti. Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami […]

Očkovanie Covid 19

Vážení občania 1 Obec má možnosť zabezpečiť očkovanie proti COVID 19 priamo v obci prostredníctvom mobilnej očkovacej jednotky Prešovského samosprávneho kraja vakcínou Pfizer/BioNTech 2. Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej jednotky sa bude realizovať pre všetky skupiny obyvateľov od 16 rokov. Záujem o očkovanie je potrebné nahlásiť na obecný úrad telefonicky (0905 621 430) alebo e­mailom […]

© 2021 | Obec Tarnov | Všetky práva vyhradené
Web by: MG