Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľstva 2021

dovoľujem si Vás informovať o inštruktážnych videách k sčítaniu obyvateľov, ktoré sú dostupné na www.scitanie.sk v menu Sčítanie obyvateľov >Základné informácie. Ide o dve videá s možnosťou prepínania titulkov (slovenčina, angličtina): – inštruktážne video základné informácie, – inštruktážne video ako sa sčítať. Obe videá s titulkami v slovenskom a anglickom jazyku sú k dispozícii pre […]

© 2021 | Obec Tarnov | Všetky práva vyhradené
Web by: MG