Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 – usmernenie

Humanitárna zbierka pre partnerský región

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny vyhlasuje humanitárnu zbierku pre priamu pomoc partnerskému regiónu v Zakarpatskej oblasti. Nakoľko ako viete, je situácia veľmi vážna a PSK bol  priamo našim partnerským regiónom na Ukrajine požiadaní o konkrétnu pomoc. Zbierka bude prebiehať v termíne do 17.3. v čase od 8:00 do 16:00. V prípade, že sa chcete do tejto […]

Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine

Vážení občania Tarnova, vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s vojenským konfliktom na Ukrajine sa obec Tarnov zapája do „Logistického modelu KOMUNÁL“, ktorý bol pripravený Združením miest a obcí Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike a s partnermi v oblasti samospráv, cirkví a charity. Pomoc je adresovaná obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou […]

© 2022 | Obec Tarnov | Všetky práva vyhradené
Web by: MG