Národná linka na pomoc deťom

Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

Dátum účinnosti: 25. 1. 2022 Link na kompletné znenie vyhlášky: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_7.pdf Na znení vyhlášky pracovali: Ministerstvo zdravotníctva SR, Konzílium odborníkov, Úrad verejného zdravotníctva SR  Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám Dopĺňajú sa klinické príznaky COVID-19, pri výskyte ktorých je nutné izolovať sa od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup Medzi klinické príznaky COVID-19 […]

© 2022 | Obec Tarnov | Všetky práva vyhradené
Web by: MG