MZ SR – 4 novinky z rezortu zdravotníctva

MZ SR – 4 novinky z rezortu zdravotníctva

Dovoľujem si vám poslať aktuálne informácie o:                 * vytvorení nového formuláru pre osoby, ktoré sa nemôžu dať očkovať proti ochoreniu Covid-19                 * aktualizácii vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR                 * spustení registrácie na očkovanie detí vo veku od 5 rokov                 * novinkách na stránke www.korona.gov.sk [1] Nový formulár pre ľudí, ktorí […]

Pre získanie finančnej pomoci je nevyhnutné

Podľa zákona č. 469/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov a […]

© 2022 | Obec Tarnov | Všetky práva vyhradené
Web by: MG