Komisie

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Predseda – Jozef Host

Členovia – Viera Renčková

 • Ing. Jozef Zubrik
 • Lenka Galiková
 • Ján Doicear

Komisia na vybavovanie sťažností a ochranu verejného poriadku

Predseda – Viera Renčková

Členovia

 • Ján Doicear
 • František Gaľan
 • Lukáš Balačšák
 • Ing. Jaroslav Tyšš

Komisia pre mládež, kultúru a šport

Predseda – Mgr. Alena Šoltýsová

Členovia

 • Lenka Galiková
 • Jozef Zamborský
 • Ing. Jozef Zubrik
 • Radoslav Paľuv
 • Ján Halkoci
 • Monika Doicearová
 • Ľudmila Kuľková