Nariadenie RÚVZ v Bardejove.

Vážení občania!

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa počnúc zajtrajším dňom rušia všetky naplánované sväté omše v okrese Bardejov do odvolania.