Newsletter

COVID – 19
Protipandemické opatrenia počas vianočných sviatkov. Protipandemické opatrenia počas vianočných sviatkov dnes schválila vláda SR. Bude platiť zákaz vychádzania s výnimkami. Viac TU https://www.zmos.sk/protipandemicke-opatrenia-pocas-vianocnych-sviatkov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Pandemické ošetrovné a prázdniny. Sociálna poisťovňa informuje, kedy majú nárok na OČR rodičia škôlkarov a školákov v súvislosti s nadchádzajúcimi vianočnými prázdninami. Viac TU https://www.zmos.sk/pandemicke-osetrovne-a-prazdniny-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Desatoro bezpečných Vianoc. Vedci a lekári pripravili rady, ako sa majú ľudia správať počas vianočných sviatkov, či už bude alebo nebude lockdown. Viac TU https://www.zmos.sk/desatoro-bezpecnych-vianoc-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva na ochranu verejného zdravia pre krajské mestá. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. O príspevok môžu žiadať vyššie územné celky a krajské mestá, ktoré vytvárajú podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a v maximálnej miere taktiež prispievajú k  ochrane verejného zdravia. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-ochranu-verejneho-zdravia-pre-krajske-mesta-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VLÁDA
Rokovanie vlády. V stredu 16. decembra 2020 o 08.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo 60. rokovanie vlády. Vláda prerokovala a schválila nasledujúce materiály. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-vlady-oznam-1/mid/405616/.html#m_405616 .

EUROFONDY
Krízový manažment eurofondov pomáha čerpaniu. Alokáciu eurofondov určenú pre regionálny program IROP a cezhraničné programy INTERREG na tento rok vyčerpá Slovensko v plnej výške. Krízové riadenie eurofondov zásadne zjednodušilo pravidlá a odbúralo byrokraciu. Viac TU https://www.zmos.sk/krizovy-manazment-eurofondov-pomaha-cerpaniu–oznam/mid/405616/.html#m_405616

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ÚVO vyškolil na zelené a sociálne verejné obstarávanie takmer 80 vyhlasovateľov súťaží. a školeniach k zelenému a sociálnemu verejnému obstarávaniu, ktoré Úrad pre verejné obstarávanie uskutočnil v mesiacoch november a december tohto roka, sa zúčastnilo spolu približne osemdesiat zástupcov verejných obstarávateľov a obstarávateľov najmä spomedzi ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, zriaďovateľských organizácií v ich pôsobnosti, miest a samosprávnych krajov. Viac TU https://www.zmos.sk/uvo-vyskolil-na-zelene-a-socialne-verejne-obstaravanie-takmer-80-vyhlasovatelov-sutazi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zrýchlenie procesov verejného obstarávania. Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkovania nový zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní. Cieľom je vytvoriť rýchlejší a efektívnejší prostriedok preskúmania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania. Zdĺhavý postup verejného obstarávania by sa mal novou právnou úpravou výrazne skrátiť. Viac TU https://www.zmos.sk/zrychlenie-procesov-verejneho-obstaravania-oznam/mid/405616/.html#m_405616

CESTOVNÝ RUCH
Prevádzky v sektore cestovného ruchu už môžu posielať žiadosti o príspevok zo schémy pomoci cestovnému ruchu. Na portáli Slovensko.sk je sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy pomoci. Viac TU https://www.zmos.sk/prevadzky-v-sektore-cestovneho-ruchu-uz-mozu-posielat-ziadosti-o-prispevok-zo-schemy-pomoci-cestovnemu-ruchu–oznam/mid/405616/.html#m_405616

GRANTY
Nová výzva programu SK-Klíma zohľadňuje princípy informálneho učenia sa. Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlásilo 15. decembra 2020 otvorené výzvy na predkladanie žiadostí financovaných z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/nova-vyzva-programu-sk-klima-zohladnuje-principy-informalneho-ucenia-sa-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INŠPIRÁCIA
Inšpirácia: Projekt mesto 30 v Bruseli. Veľvyslanectvo SR v Bruseli informuje, že jazdenie v uliciach hlavného mesta maximálnou rýchlosťou 30 km/h bude od 1. januára 2021 všeobecným pravidlom. Viac TU https://www.zmos.sk/inspiracia-projekt-mesto-30-v-bruseli–oznam/mid/405616/.html#m_405616

MESTSKÝ ROZVOJ
Slovensko podporuje obnovenú Lipskú chartu o udržateľných európskych mestách. Rezort dopravy a výstavby vyjadril podporu obnovenej Lipskej charte – Charte udržateľných európskych miest, najvýznamnejšiemu  dokumentu, ktorý sa týka udržateľného mestského rozvoja za posledných 10 rokov. Viac TU https://www.zmos.sk/slovensko-podporuje-obnovenu-lipsku-chartu-o-udrzatelnych-europskych-mestach–oznam/mid/405616/.html#m_405616