NSRV SR – 11. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny zapojiť sa do 11. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021″.

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho územia, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti.

Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami (na CD/USB) je možné posielať do 18. júna

2021 na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 94901 Nitra.

MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s 1 fotografiou.

Podrobnosti o zapojení sa do súťaže nájdete v prihláške.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR [1] .

Súťažné kategórie:

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje

posielame link, v ktorom je prihláška do súťaže:

http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2464

S pozdravom

Ing. Anna Fedoršová

manažér MAS HORNÁ TOPĽA

Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA

Mokroluh 135

086 01 Rokytov

Tel.číslo: 0948 281 618

Email: mashornatopla@centrum.sk

Web: mashornatopla.sk