OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU V INFIKOVANEJ A VYSOKORIZIKOVEJ OBLASTI
PRE NEKOMERČNÉ CHOVY – DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S JEDNOU OŠÍPANOU.