Organizácia výchovno vzdelávacieho procesu

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2012/2013

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2012.

Školské vyučovanie sa začína  3. septembra 2012 (pondelok).

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2012 (utorok).

  1. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2013 (štvrtok).
  2.  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne  4. februára 2013  (pondelok) a končí sa 28. júna 2013 (piatok).
  3. Termíny školských prázdnin na školský rok 2012/2013
PrázdninyPosledný deňvyučovania pred začiatkom prázdninTermín prázdninZačiatok vyučovaniapo prázdninách
jesenné30. október 2012(utorok)31. október –2. november 20125. november 2012 (pondelok)
vianočné21. december 2012 (piatok)24. december 2012 – 7. január 20138. január 2013(utorok)
polročné31. január 2013 (štvrtok)1. február 2013 (piatok)4. február 2013(pondelok)
jarnéKošický kraj, Prešovský kraj15. február 2013(piatok)18. február –22. február 201325. február 2013(pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,Trenčiansky kraj22. február 2013 (piatok)25. február –1. marec 20134. marec 2013(pondelok)
Bratislavský kraj,Nitriansky krajTrnavský kraj1. marec 2013(piatok)4. marec –8. marec 201311. marec 2013 (pondelok)
veľkonočné27. marec 2013 (streda)28. marec –2. apríl 20133. apríl 2013(streda)
letné28. jún 2013(piatok)1. júl –30. august 20132. september 2013 (pondelok)