Oznam OÚ – november 2019

VEC Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 – zverejnenie

V súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňujeme emailovú adresu pre hlasovanie poštou voličmi s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa v čase volieb budú nachádzať mimo územia Slovenskej republiky.

 Emailová adresa je: ou@tarnov.sk