Oznam OÚ – Voľby do NR SR

VEC Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – zverejnenie

V súvislosti s prípravou volieb  do Národnej rady Slovenskej republiky , ktoré predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl.89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a §20, §56 ods.1  zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil na sobotu 29. februára 2020  zverejňujeme  emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  a pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

 Emailová adresa je: ou@tarnov.sk

 Informácia pre voliča

rozhodnutie