OZNAM – pracovná doba na OÚ v Tarnove

Vážení občania,

v súvislosti s opatreniami, prijatými na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 (koronavírus) Vás chceme láskavo požiadať, aby ste podľa možností na minimum obmedzili návštevy obecného úradu z dôvodu vybavovania rôznych úradných záležitostí – tieto je veľkej miere možné vybaviť aj telefonicky t.č. 0544795182, 0905621430, mailom :ou@tarnov.sk, poprípade elektronickou poštou, platby realizujte cez internetbanking.

Na základe prijatých opatrení zo zasadnutia krízového štábu SR, zo dňa 12.marca 2020,

budú obmedzené služby pre občanov na tri hodiny denne,

 od 16.03.2020- 27.03.2020 bude Obecný úrad v Tarnove otvorený v čase:

od 07.30 – 10:30 hod..

Starostka obce pracuje z domu, z dôvodu dobrovoľnej karantény. Za pochopenie ďakujeme !

Obecný úrad v Tarnove