OZNAM-Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Tarnov

Výbor Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Tarnov, na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie a odporúčania RUVZ ruší  Valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať dňa 26. 09. 2020 v Motoreste Tarnov. Keďže vekové zloženie členov spoločenstva patrí do skupiny ktorá  je najviac ohrozená epidémiou, nie je v našom záujme ohroziť vaše zdravie.  Zároveň žiadame členov, aby sledovali  informácie na stránke  OU Tarnov kde bude zverejnený   náhradný termín v súlade so zákonom.

Výbor