OZNAM – zrušnie zasadnutia OZ

Vážení  občania !

V dňoch od 23.10.-25.10.2020 (piatok až nedeľa) od 8.00-20.00 hod. sa uskutoční ­ pilotné testovanie na Covid 19 v okrese Bardejov. Starostka  a pracovníčka obce budú zabezpečovať  počas týchto dní administratívne úkony pri tíme zabezpečujúcom testovanie,  z týchto dôvodov nie je možné uskutočniť plánované  Obecné  zastupiteľstvo dňa 23.10.2020 o 18.00 hod. Nový  termín konania OZ Vámm bude oznámený  v dostatočnom predstihu.

 S pozdravom, starostka obce