Oznam ZŠ a MŠ Tarnov

Obec Tarnov, ako zriaďovateľ ZŠ a MŠ Tarnov na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove prerušuje vyučovanie na ZŠ a MŠ Tarnov

od 3.11.2020 do 10.11.2020. Z toho 6.11.2020 (piatok) a                      9.11.2020 (pondelok) sú JESENNÉ PRÁZDNINY. Vyučovanie je prerušené  z dôvodu potvrdenej informácie o infikovaní vírusom COVID-19 našej zamestnankyne a zároveň vedúcej ŠJ. Základná škola Tarnov prechádza na dištančnú formu vzdelávania.