Oznam ZŠ Tarnov

Obec Tarnov, ako zriaďovateľ ZŠ Tarnov na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove pokračuje v prerušení riadneho vyučovanie na ZŠ Tarnov od 5.10.2020 do 11.10.202. ZŠ Tarnov pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.