Oznamy OÚ

VZN č2/2019 – o miestnych daniach a poplatku o komunálnom odpade 

Postup registrácie chovu ošípaných

kapitalovy-rozpocet-2020rozpocet-2020-prijmovyvýdavkový rozpocet-2020

Návrh VZN 2020

VÝZVA KULTURNY DOM TARNOVPríloha č. 3 CV KULTURNY DOM TARNOV.docxPríloha č. 4 VV Kultúrny dom Tarnov – zníženie energetickej náročnosti zadanie.xlsx,  Príloha č.5.zip

VZN o príspevkoch v šk.zariadeniach 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Oddychová zóna s detským ihriskom“  Príloha č. 1 – výkaz výmer,  Príloha č. 2 – projektová dokumentáciaPríloha č. 3 – Zmluva o dieloPríloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií

Propagácia projektu Rekonštrukcia a modernizácia škôlky

Plagát_verejná tabuľa_072019

Rekonštrukcia a modernizácia škôlky a knižnice_vrátane príslušnej infraštruktúry

Výsledko volieb do parlamentu EÚ

oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Priority rozvoja sociálnych služieb

Orálna vakcinácia líšok

Opakovaná dražba Motorest

Dražba_Motorest_Tarnov

Plán zasadnutí OZ pre rok 2019- 1.polrok

Oznam o podporení žiadosti

obchodná verejná súťaž 25102018

Rozhodnutie – oplotenie cintorína

Oznam DVP – RSk PO

Rozpočet na rok 2018 kapitalovy návrh rozpocet na rok 2018 výdavkový návrh rozpocet na rok 2018 prijmovy návrh

Návrh VZN o miestnych daniach a o poplatku za komunálny a stavebný odpad

 Rozhodnutie o povolení JPÚ v k. ú. Tarnov WEB

Vyzva na predlozenie ponuky BS Tarnov_Zvýšenie bezpečnosti v obciPrílohy_Zvýšenie bezpečnosti v obci

 Vyzva na predlozenie ponuky Tarnov- Rekonštrukcia škôlky a knižnicePrílohy_Rekonštrukcia škôlky a knižnice

 eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny

FPU 2017 Tarnov – web

 Voľby VÚC_217

 Oznam Odpredaj pozemkov Fellegi_nová ulica

 Dcom LIST_podania na obce1

 informácia pre voliča

 Kalendár_pohárových_súťaži 2017 Bardejov

 Opatrenia JU+OL 2017

výberové konanie ZŠ

Odpredaj pozemkov 2

 Odpredaj pozemkov