POZVÁNKA – VALNÉ ZHROMAŽDENIE URBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI