Rada školy

Zloženie členov rady školy na obdobie 2017-2022

Zástupcovia rodičov:

Ing . Alena Halkociová

Mgr. Jaroslava Rychvalská

Pedagogickí a nepadagogickí zástupcovia:

Mgr. Alena Šoltýsová

p. Mária Knapová

Obecní zástupcovia:

Ing. Jozef Zubrik