Sčítanie obyvateľstva 2021

dovoľujem si Vás informovať o inštruktážnych videách k sčítaniu obyvateľov, ktoré sú dostupné na www.scitanie.sk v menu Sčítanie obyvateľov >Základné informácie. Ide o dve videá s možnosťou prepínania titulkov (slovenčina, angličtina):

– inštruktážne video základné informácie,

– inštruktážne video ako sa sčítať.

Obe videá s titulkami v slovenskom a anglickom jazyku sú k dispozícii pre obce aj na zdieľanom adresári https://data.statistics.sk/sodb2021/.

Zároveň do tohto adresára pribudol aj DL leták v jazykoch najpočetnejších národnostných menšín v SR, ktorý je možné využiťna zabezpečenie komunikačno-propagačnej kampane SODB 2021 na území obce.