SČK


Miestny spolok SČK

červený kríž

Výbor MS SČK Tarnov

Predseda :  Milada Zubriková

Pokladník:  Ľudmila Kuľková

Členky výboru:

Anna Gaľanová

Mária Kvočáková

Magdaléna Rožeková

Kontrolná a revízna rada :

Eva Gaľanová

Darina Harňáková

Anna Kuľková