Školský život

ZŠ v Tarnove je síce počtom žiakov škola malá, ale význam tejto školy je pre obec obrovský.

V prvom rade je to pohodlné a praktické riešenie pre prváčikov z Tarnova a vlastne už nielen z Tarnova…

Je to nová „rodina“ pre školopovinné deti,  je to bašta kultúrnych programov v obci, je to aj potešenie pre všetkých, ktorým je pohľad, kontakt s našou budúcnosťou príjemný.

Preto sa všetci snažíme a budeme naďalej snažiť aby škola v Tarnove bola funkčná čo najdlhšie!

Veď posúďte sami, či by existovali tieto krásne stretnutia bez školy, bez tarnovských detí…

Galéria