Svet techniky v detskom svete

nadácia Volkswagen

 „Svet techniky v detskom svete“

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila projekt Obce Tarnov v grantovom programe „Projekty zamestnancov“ sumou 1000 eur. Vďaka projektu „Svet techniky v detskom svete“, ktorého podstatou bolo priblížiť deťom svet techniky, zvýšiť kvalitu vyučovania prírodovedných a technických predmetov a umožniť deťom aktívne tráviť voľný čas zmysluplnými aktivitami, sme mohli zakúpiť niekoľko učebných pomôcok a konštrukčných hier . Žiakov spoznávanie sveta techniky nadchlo o prácu s hrami prejavujú záujem.  

DSCN5581

Zároveň sa žiaci v rámci projektu zúčastnili 1.októbra 2018 besedy so zamestnancom spoločnosti Volkswagen Slovakia. Prácu v spoločnosti im priblížil Ing. Martin Klimek, vďaka ktorému sme získali finančnú podporu od nadácie Volkswagen na projekt „Svet techniky v detskom svete“.

Druhej besedy sa žiaci zúčastnili 29.10.2018 s pracovníkom firmy TRANSUNIT, s.r.o., pánom Jozefom Šoltýsom, ktorý im porozprával o spoločnosti, ktorá sa zameriava na dodávku, modernizáciu a výrobu zariadení na výrobu betónových zmesí a betónového tovaru. Žiaci mali možnosť vidieť aj vybavenie pracovného auta šefmontéra tejto spoločnosti.

Celá galéria