Testovanie Covid-19

Vážení občania Tarnova,

od piatka do nedele sa uskutoční v okrese Bardejov pilotné testovanie na ochorenie Covid 19, ktoré bude realizovať štát v súčinnosti so samosprávou.

V našej obci bude testovanie prebiehať na jednom odbernom mieste v exteriéri pri vchode do sály Kultúrneho domu v Tarnove. Odberné miesto bude viditeľne označené písomnou informáciou. Testovať sa bude v sobotu od 08.00 do 12.00 hod. a od 13:00 do 20.00 hod. tak, aby boli zabezpečené všetky požadované hygienicko-epidemiologické nariadenia.

Testovať budú odborní pracovníci – zdravotnícky personál a na priebeh budú dozerať aj príslušníci polície a vojska.

Osoba, ktorá sa rozhodne dať sa otestovať, musí mať pri sebe občiansky preukaz, ktorý bude vizuálne skontrolovaný a meno osoby bude takto stotožnené s údajmi v zozname. Po kontrole bude nasledovať samotný odber – po jeho vykonaní bude osoba musieť čakať cca 20 minút na výsledok testu, ktorý dostane v obálke priamo na odbernom mieste – zadný vchod do sály. Ak bude test pozitívny, v obálke bude taktiež vložený návod, ako má takáto pozitívne testovaná osoba postupovať ďalej.


           Armáda zabezpečí testy, ochranné pomôcky, distribúciu zdravotníckeho materiálu na odberné miesta, následne jeho likvidáciu a dezinfekciu, zdravotníkov. Samospráva má zabezpečiť priestory, administratívnych pracovníkov, predpoklad je troch na jedno odberné miesto na všetky tri dni, pripojenie na internet a zabezpečenie miestností na identifikáciu občanov, samotný odber a vyhodnotenie, ako aj na prezliekanie sa pracovníkov, ktorí budú vykonávať testovanie.
           Na rokovaní Bezpečnostnej rady v BJ  padol návrh, aby sa testovanie uskutočnilo v exteriéri. V interiéri by sa nachádzali iba pracovníci vykonávajúci samotné úkony. Samospráva intenzívne pracuje na zabezpečení všetkých jej úloh,  je ešte mnoho otázok nezodpovedaných a veľa detailov nedoriešených.

Jednou z požiadaviek je aj zabezpečenie administratívnych pracovníkov. Samospráva nemôže nikoho nútiť, aby sa prihlásil a je to naozaj na dobrovoľnosti. Vyzývame preto všetkých, ktorí by mali záujem ako dobrovoľníci sa tohto testovania zúčastniť a byť súčasťou tímov, ktoré budú samotné testovanie zabezpečovať a realizovať, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 0905621430. Finančnú otázku súvisiacu s plošným testovaním bude štát riešiť až po jeho realizácii.