Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Tarnov-ZMENA!

OZNAM

Výbor Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Tarnov oznamuje, že na základe vyhlásenia krízového stavu a v  záujme ochrany zdravia a predchádzaniu šírenia  súčasnej nákazy koronavírusu ruší Valné zhromaždenie, ktoré bolo plánované na 21.03.2020.

Termín nového konania Valného zhromaždenia  bude členom oznámený s dostatočným časovým predstihom na stránke obce Tarnov. Preto Vás prosíme o sledovanie správ na www.tarnov.sk .

V prípade potreby informácie na tel. čísle 0915903773, 0915614199.

Ďakujeme.

Tarnov 13. 03. 2020

                                                                                       Ing. Magdaléna Gajdošová

                                                                                              za výbor spoločnosti