Výzva obciam

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu bude okres Bardejov už od piatka ( 17. septembra 2021 ) zaradený do 2. stupňa ohrozenia – bordová farba.

Na základe odporúčaní zo zasadnutia Krízového štábu okresu Bardejov zo dňa 16.9.2021 dôrazne vyzývame obce a občanov na dodržiavanie prijatých platných protiepidemiologických opatrení v zmysle platného Covid automatu ( obmedzenie hromadných spoločenských a kultúrnych podujatí ).

Platné opatrenia v jednotlivých okresoch sú prehľadne zverejnené aj na stránke www.automat.gov.sk.

S pozdravom

Ing. Milan Kurimský

vedúci odboru | odbor krízového riadenia