Základná škola

Zriaďovateľ školy:  

Obecný úrad Tarnov

Tarnov 6, 086 01 p. Rokytov

Riaditeľ školy:

Mgr. Iveta Rohaľová

e-mail: zstarnov@gmail.comzs@tarnov.sk

telefón: 054 4795282

Zamestnanci školy:

Mgr. Iveta Rohaľová – riaditeľka, učiteľka

Mgr. Alena Šoltýsová – učiteľka

Mgr. Marcel Záleha – rímsko-katolícky kňaz, učiteľ náboženskej výchovy

p. Mária Knapová – školníčka, upratovačka