Zastupiteľstvo

Starostka : Anna Kuľková, Tarnov 93

Zoznam poslancov, ktorí boli zvolení podľa počtu získaných platných hlasov vo  voľbách do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2018 -2022

  1. Jozef Zubrik, Tarnov 90
  2. Jozef Host, Tarnov 50                          
  3. Ján Doicear, Tarnov 38          
  4. Viera Renčková, Tarnov 3
  5. Lenka Galiková, Tarnov 65

Kontrolórka : Milada Guľová