Zmluvy

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/N003  uzavretý 01.10.2020 bol zverejnený v CRZ a nadobudol  účinnosť dňa 07.10.2020

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=5003621&l=sk

Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/N003  uzavretý 24.09.2020 bol zverejnený v CRZ a nadobudne  účinnosť dňa 29.09.2020

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4988322&l=sk

Kúpna zmluva Geletka10012020

Zmluva o audite

Darovacia_ACS_Biomasa

Dodatok_Telekom_hlas

Dodatok_ Telekom_magio_Internet 

Zmluva-Enviromentálny fond – Výmena krytiny školaDodatok č.1

KZ – dokúpenie pozemku k OcÚ26112019

Zmluva o municipálnom úvere„Zmluva o Minicipálnom úvere č.37/018/18 Dodatok č.1 –chodníky“

Zmluva ŠRSR_prevencia kriminality

Zmluva – Zateplenie stropu a výmena krytiny ZŠ Tarnov

zmluva o dielo „Oddychová zóna s detským ihriskom“

Zmluva o grantovom účte

Fura-Dodatok2/2019

Nájomná zmluva eco ways

Dodatok k zmluve-dodávka zemného plynu

záložná zmluva MDaV SR

Mandátna _zmluva_na_zabezpečenie_poradenstva_ a_realizáciu VO – Zateplenie stropu a výmena krytiny ZŠ Tarnov 

kúpna zmluva Rožeková, Zuščíková

zmluva PSK

zmluva komunálna poisťovňa

Zmluva Nadácia Volkswagen Slovakia

Zmluva_Prima banka_Zmluva o kontokorentnom úvere č._3700519

Dodatok k zmluve VVS_10_000021129PO2009

zmluva o združenej dodávke elektriny 

Rekonštrukcia a modernizácia škôlky a knižnice vrátane príslušnej infraštruktúry – Obec Tarnov

zmluva matica slovenska 1

VSD_BYT1 VSD_BYT2 VSD_BYT3 VSD_BYT4 VSD_BYT5VSD_BYT6 VSD_BYT7VSD_BYT8 VSD_BYT9  VSD_BYT10 VSD_BYT11 VSD_BYT12 VSD_BYT13VSD_BYT14VSD_BYT15 VSD_BYT16

najomma-zmluva-Babčáková zoznam osôb- Babčáková Preberací protokol- Babčáková

najomma-zmluva-Balaščáková zoznam osôb- Balaščáková Preberací protokol- Balaščáková

najomma-zmluva-Borovský zoznam osôb- Borovský Preberací protokol- Borovský

najomma-zmluva-Gaľan zoznam osôb- Gaľan Preberací protokol- Gaľan

najomma-zmluva-Harňak zoznam osôb- Harňak Preberací protokol- Harňak

najomma-zmluva-Knapová zoznam osôb- Knapová Preberací protokol- Knapová

najomma-zmluva-Krajňaková zoznam osôb- Krajňáková Preberací protokol- Krajňáková

najomma-zmluva-Kyseľová zoznam osôb- Kyseľová Preberací protokol- Kyseľová

najomma-zmluva-Paľuv zoznam osôb- Paľuv Preberací protokol- Paľuv

najomma-zmluva-Pelák zoznam osôb- Pelák Preberací protokol- Pelák

najomma-zmluva-Renčková zoznam osôb- Renšková Preberací protokol- Renčková

najomma-zmluva-Richveisová zoznam osôb- Richveisová Preberací protokol- Richveisová

najomma-zmluva-Stašková zoznam osôb- Stašková Preberací protokol- Stašková

najomma-zmluva-Vencurik zoznam osôb- Vencurik Preberací protokol- Vencurik

najomma-zmluva-Červenická Zoznam osôb- Červenická Preberací protokol- Červenická

zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-452-00882

Prima_banka_zmluva o bežnom účte01Prima_banka_zmluva o bežnom účte02

DHZ_zmluva o dotácii

TERA green_Sála Kultúrneho domu Tarnov

Mandátna Zmluva_Dasting

01_zmluva_Tarnov_L5_studnica

Mediatel – Zmluva o zverejnení inzercie

zmluva o nájem plynárenského zariadenia , zmnluva o údržbe a opravách plynárenskéh ozariadenia

Darovacia zmluva Trojanovič

ŠFRZ_záložná zmluva

zmluva o spravovaní pohrebných miest

 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve NBD súp.č.140Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve NBD súp.č.141

 zmluva o dielo Požiarna zbrojnica v obci Tarnov25022019

zmluva prevod vlastníctva NBD č.parc.871-66

 zmluva prevod vlastníctva NBD č.parc.871-65

 Dodatok Telekom

nova-KZ_okolo-bytovky

 zmluva externé riadenie projektu KSB 10012019

Zmluvy – rok 2018 

Zmluva o audite

 Kúpna zmluva Jám Kuľka

 zámenná zmluva 13122018-Trojanovič

Primabanka_Zmluva o municipálnom úvere

 Vijofel

 KZ_Zubrik_obec

Prevencia kriminality

 546_Tarnov_rozpočet požiarna zbroj  546_Tarnov_zmluva Požiarna zbrojnica

 Rekonštrukcia škôlky

 Pôdohospodárska platobná agentúra

 Zmluva_Urbis

 Sagansport

 Program obnovy dediny

Kúpno_predajná zmluva

 Kúpna zmluva – KPH

 Eurovia

 zmluva_Fond na podporu umenia

SPP

 PSK

 Ekotec

 KZ_Hudák_obec

 súprava povodňovej záchrannej služby

 Zmluva_Inštalcomp

 Kúpnopredajná zmluva

 mandátna zmluva

 zmluva o dielo HOBBY19062018_0001

 Zmluva-fond na podporu umenia

 Zmluva o kontokorentnom účte

 Zmluva o grantovom účte

 Odpady-dodatok

 Mandátna zmluva

 Nadácia VW Slovakia

 HaZZ2018

 Zmluva_DHZ

 Nadácia VW

 Zmluva o poskytnutí konzul. a porad. služieb

 Mandátna zmluva VO KSB

Zmluva – finančný príspevok na chodníky

 škola pod papierňou

 škola Wolkerova

 škola B. Krpelca

Zmluva-Prevencia kriminality

zmluva_Kuľka

Zmluvy rok 2017

Zmluva o audite20122017

 prima banka

Zmluva o dielo-Migi 

 mandatna zmluva_Tender

mandatna zmluva_MŠ

 Návrh zmluvy o dielo_MIGI.s.r.o.

 Zmluva_Dominik Hossa

 ZMLUVA_BS_PK_Tarnov_201705

 zmluva_MŠ

 ZMLUVA_BS_PK_Tarnov_2017012

 zmluva_o grantovom účte2

zmluva_o grantovom účte

  Zmluva_SVP

 Zmluva_RIMI-Security

zmluva_Školská jedáleň

 Zmluva_Knižnica 

 Zmluva_fon na podporu umenia

 zmluva o dotácii

 Zmluva o úvere_ŠFRB

 Zmluva_SPP

Zmluva_chodníky

Zmluva_DHZ

 dodatok 1 k Zmluve 01/2017

 dodatok_1 k Zmluve 02/2017

 lazurová

 zmluva na zverejnenie – prima banka

 KZ_Leščinská

Kupna zmluva Burianová

KZ_Dufalová A

KZ_Paľuvová Silvia  KZ_Delej Jozef KZ_Homa Imrich KZ_Bereznaninova

Zmluvy rok 2016:

Zmluva o poskytnutí grantu

Tarnov – rozšírenie vodovodu

zmluva_Mediatelpriloha_k_zmluveVOP_280217_

KZ_Hudák Stanislav

KZ_Petarčík Daniel

KZ_Trojanovič

KZ_Gaľan Fero

KZ_Harňak Jozef

KZ_Knap Andrej

KZ_Knap Jozef

Zmluva o dielo_chodníky

Zmluva o budúcej zmluve č.2-2017(Obec-Domega)

Zmluva o budúcej zmluve č.1_2017(Obec-Domega)

Nájomná zmluva pozemok(Obec-Domega)

KZ_Trojanovič1

KZ_Delej Stano upravená

Zmluva o audite_2016

Zmluva_FrantišekDelej

KZ_Zamborský_Berezňaninová

KZ_Harčarik KZ_PaľuvováSilvia

Kupná zmluva26102016

Zmluva_398_2016_OK

Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva

Dodatok1-2015_Vemex energo, s.r.o.

Zmluva o výkone správy majetku obce

Kúpna zmluva-Kuľková

Kúpna Zmluva IBV

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o grantovom účte

Zmluva DHZ

Zmluva o KTK úvere 37-011-12

Zmluva o úvere 37-40-07

Zmluva Tarnov Mesto-Bardejov o spolufinancovaní nákladov namimoškolskú činnosť

Zmluva NATUR-PACK a.s.

Nájomná zmluva_Obec_Domega

Dodatok č.1 -Nájomná zmluva_Obec_Domega

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.1 – Obec -Domega

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.2 – Obec -Domega

Zmluvy rok 2015:

Kúpna zmluva (súkromní vlastníci-obec) IBV – Lúky

Zmluva o poskytnutí poradenstva – fondy EÚ 7.2.1 Mandátna zmluva na verejné obstarávanie 7.2.1

Zmluva o poskytnutí poradenstva – fondy EÚ 7.4.1 Mandátna zmluva na verejné obstarávanie 7.4.1

 Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služiebMandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva

Zmluva o audite

Prima banka-opätovné čerpanie

Kúpna zmluva Východoslovenská distribučná

Zmluvy rok 2014:

Zmluva o poskytnutí dotácie- Kultúra- aktualizácia knižničného fondu

 Poisťovňa – Poistenie zodpovednosti-starosta

Zmluva o poskytnutí dotácie- Kultúra

IBV zmluva cesta dokúpenie na zverejnenie  

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú činnosť

Zmluva o prenájme tenisového kurtu

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny

Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ

Zmluva o postupení pohľadávky-BIOVEX

Kúpna zmluva – IBV – Tarnov luky

Opätovné čerpanie Dexia super linky

Zmluvy rok 2013:

Opätovne čerpanie Dexia Super linky

Zmluva o odstúoení finančného príspevku_Matica slovenska

Zmluva o prenájme reklamnej plochy_Blachotrapez

Zmluva o spolupráci_Komunálna poisťovňa

Kúpna zmluva_Slovenský vodohospodársky podnik

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb

Zmluvy rok 2012:

Luma-SK spol. sr.o. – Odstránenie havarijného stavu ZŠ

Dodatok Luma-SK spol. s r.o.