ZMOS – informácia

                 chcem Vás informovať, že sme požiadali o usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok, čo je mimoriadne aktuálne v týchto dňoch. Informáciu nájdete na tomto linku

https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

[1]

                 Ďalej posielam oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou

https://www.zmos.sk/oznamenie-pre-poskytovatelov-ambulantnej-formy-socialnej-sluzby-v-zariadeniach-podmienenych-odkazanostou-oznam/mid/405616/.html#m_405616

[2]

                 Informáciu o koronavíruse a spracovaní GDPR nájdete na tomto linku

https://www.zmos.sk/koronavirus-a-gdpr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

[3]

                 Zároveň Vás chcem informovať o kampani, ktorá sa týka osvety vo vzťahu k noseniu rúška. V prílohe Vám posielam obrázky kampane #ruskoniejehanba

https://www.zmos.sk/-ruskoniejehanba–oznam/mid/405616/.html#m_405616

[4] a #rukarukumyje

https://www.zmos.sk/-rukarukumyje-oznam/mid/405616/.html#m_405616 [5] info od pána primára Milana Kulkovského, ktorá v pozitívnom prístupe motivuje ľudí k tomu, aby nosili rúško. Možno bude aj z Vašej strany dobré využiť obrázky na web stránke, alebo na sociálnych sieťach, nakoľko sa stáva súčasťou informačnej a teda aj preventívnej kampane. Posielame tiež informáciu k prevencii, ktorú by bolo vhodné priblížiť obyvateľom cez web stránky, sociálne siete a využitím obecného rozhlasu. Infrmáciu sme spracovali s lekármi, ktorí sa mimoriadne angažujú v boji s koronavírusom a je tiež v maďarskom jazyku. Nájdete ju na tomto linku

https://www.zmos.sk/dajme-vediet-ze-prevencia-ma-vyznam–oznam/mid/405616/.html#m_405616

[6]

                 Aktuálne prijaté Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od včerajšieho popoludnia nájdete na tomto linku

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:uvz-sr-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-snuinnosou-od-16032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153