ZŠ Tarnov – oznam

Obec Tarnov,ako zriaďovateľ ZŠ Tarnov na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove prerušuje vyučovanie na ZŠ Tarnov od 29.9.2020 do 5.10.2020 na základe potvrdenej informácie o infikovaní vírusom COVID-19 priamej príbuznej spolužiačky vašich detí,žijúcej so žiačkou v spoločnej domácnosti. ZŠ Tarnov prechádza na dištančnú formu vzdelávania.