Podporené projekty

Názov projektu:     „Interiérové vybavenie kuchyne Kultúrneho domu v Tarnove“

Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti

Žiadosť o príspevok pre projekt „Telocvičňa pod holým nebom“ v grantovom programe ČSOB Zamestnanecký grantový program 2019/2020 nám nadácia ČSOB SCHVÁLILA vo výške 3 000,00 €.

PSK 2019 – propagácia-„Interiérové vybavenie sály Kultúrneho domu v Tarnove“

PODPORENÝ PROJEKT – Prevencia kriminality

Na základe Uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality č. 1 zo dňa  26.09.2019  k schváleniu dotácií z Výzvy RVPK na rok 2019, boli Vaše žiadosti o poskytnutie dotácií na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019 –

SCHVÁLENÉ ( viď príloha ). (+ RVPK – schválené dotácie Tarnov pod č. 812) RVPK 2019 – schválené dotáciepriloha – tabulka rozpoctu ku zmluveformulár – identifikačné údaje

Poskytnutie dotácie PSK

rozhodnutie o dotácii v rámci Programu obnovy dediny 201926042019

FPU 2019 Tarnov – web – info o podporení projektu

Rozhodnutie o schválení dotácie PRV – podopatrenie 7.4.

Pôdohospodársa PA 

Projekt – Rekonštrukcia chodníkov pre peších v obci Tarnov 

Publicita projektu_Prevencia kriminality_ schválená dotácia_2.etapa

Prevencia kriminality 2018 – obec Tarnov 

Prevencia kriminality schválená dotácia 1. etapa

Prevencia kriminality_2017 obec Tarnov

Projekt – Kultúrny dom Tarnov