Obec Tarnov - Aktuality

Výzva obciam

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu bude okres Bardejov už od piatka ( 17. septembra 2021 ) zaradený do 2. stupňa ohrozenia – bordová farba. Na základe odporúčaní zo zasadnutia Krízového štábu okresu Bardejov zo dňa 16.9.2021 dôrazne vyzývame obce a občanov na dodržiavanie prijatých platných protiepidemiologických opatrení v zmysle platného Covid automatu ( obmedzenie hromadných spoločenských […]

VYHODNOTENIE ROKA 2020 OBEC TARNOV

1. Chodníky – v.r. 2018 zrealizovaná, skolaudovaná a preplatená z PPA rekonštrukcia chodníkov jedna strana. Projektová dokumentácia vypracovaná, podaná žiadosť o stavebné povolenie na podanie žiadosti o dotáciu z PPA, čakáme na vyhlásenie výzvy o NFP. 2. Kult. dom – zrealizovaná a skolaudovaná komplexná rekonštrukcia,  prvá žiadosť o platbu preplatená, druhá zaslaná na refundáciu nákladov. Interiérové vybavenie – stoly okrúhle, obdĺžnikové, […]

VYHODNOTENIE ROKA 2019 OBEC TARNOV

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tarnove po voľbách do orgánov samosprávy dňa 15. novembra sa uskutočnilo dňa 1. decembra 2018. Za poslancov OZ boli zvolení : Ing. Jozef Zubrik, Viera Renčková, Jozef Host, Lenka Galiková a Ján Doicear. 1. Chodníky – v.r. 2018 zrealizovaná a skolaudovaná rekonštrukcia chodníkov jedna strana podľa PD a stavebného povolenia, žiadosť […]